жетвата во Пелагонија Archives - Бис Промет - Агроцентар

Жетвата во Пелагонија и покрај поплавите со задоволителни резултати

Жетвата во Пелагонија и покрај поплавите со задоволителни резултати

Почна жетвата во Пелагонија. Според податоците од земјоделците жетвата во Пелагонија и покрај поплавите е со задоволителни резултати. Бис Промет на сите земјоделци им посакува успешна жетва и богат род.