За Бис Промет Агроцентар

Нашите дејности и активности се насочени кон Трговија на големо и мало со репро матерјали за земјоделството, семенски матерјали и заштита, вештачки ѓубрива и други репроматерјали.
Повеќе...

Погледнете го нашиот каталог на семенски материјал

Производи

Во нашата широка палета на производи ги застапуваме високо реномирани и квалитетни брендови како што се:
LI.FE-T, ELFE, Azotara Pancevo, Neochim, АС Хибриди, Pioneer.
Семенски материјали, средства за заштита на растенија, репроматеријали за земјоделство, цистерни.
Вршиме Дистрибуција за југозападна Македонија на Винарска визба Далвина

Следете не на Facebook