Цистерни

Цистерни од 300 до 25 000 литри  во различни форми и големини

–          Вертикални цилиндрични цистерни

–          Хоризонтални цилиндрични цистерни

–          Цистерни во форма на коцка

–          И др

 

(189)s5-megale (192)s6-megale (203)s11-megale