Земјоделски аптеки

Трговија на мало се одвива преку специјализирани земјоделски аптеки кои ги имаме во Битола и Кривогаштани.

–          Биспромет  ул. Марјан Божиновски 45 Битола тел: 047/ 229 256

(стара чаршија)

–          Биспромет ул. Едвард Кардељ бр.29 Кривогаштани 048/471 200

–          Краварски пат бб (магацин на големо) Битола 047 231 507

Земјоделска аптека Кривогаштани Бис Промет Земјоделска аптека Ресен Бис Промет Земјоделска аптека Битола

Локации:

За повеќе информации и совети Ве молиме да не контактирате. Повеќе…