ELFE вештачки ѓубрива

Застапници сме за Вештачките ѓубрива ELFE  кои ги имаме во повеќе типови.

  • 15:15:15
  • 16:20:0
  • 12:12:17 + МЕ
  • АN 34,5%

ELFE-34.5-bispormet-bitola ELFE15-15-15-bispormet-bitola

 

За повеќе информации и совети Ве молиме да не контактирате. Повеќе…