Активности

Активности

Во нашата компанија, дејностите и активностите се насочени во следните области:

  • Трговија на големо и мало со репро матерјали за земјоделие, семенски матерјали и заштита, вештачки ѓубрива и други репроматерјали.
  • Увоз и извоз на земјоделски производи и репро матерјали
  • Застапништва трговија на големо

– Ас хибриди Белград

AS Hibridi 2016 – katalog

AS HIBRIDNA PŠENICA – katalog 2016

– LI.FE-TI – Грција

  • Продажба на репро материјали за земјоделство
                  –          Фолија за земјоделство
                  –          ПП вреќи
                  –          ПЕ вреќи
                  –          Мрежести вреќи
                  –          Мрежа за засенување
                  –          Везиво за балирање
  • Средства за заштита на растенија
  • Житни, фуражни и градинарски култури
  • Минерални и кристални ѓубрива, течни ѓубрива
  • Продажба на цистерни од 300 до 25 000 литри, во најразлични форми
  • Дистрибуција за југозападна Македонија на Винарска визба Далвина Струмица

 

Трговија на мало се одвива преку специјализирани земјоделски аптеки од кои една во Ресен, две во Битола и една во Кривогаштани-Прилеп, во кои се врши промeт на мало со семенски материјал, средства за заштита на растенијата, вештачки ѓубрива и репроматеријали за земјоделие.

–          Бис промет Далматинска 45 Битола тел: 047/ 229 256

–          Бис промет ул. Едвард Кардељ бр.29 Кривогаштани 048/471 200

–          Краварски пат бб Битола 047 231 507